Nazad
Srbija
Crna Gora

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja naše web stranice

Opšte

Models INC doo Beograd želi vam zahvaliti na vašem interesovanju za https://www.modelsinc.rs/ i nama kao kompaniji.

Važno nam je zaštititi vaše lične podatke dok posećujete našu web stranicu ili web lokacije kojima upravljamo, tokom  bilo kakve obrade vaših podataka nakon toga. Vaši podaci će se koristiti i zaštititi u skladu sa važećim zakonom i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Lični podaci

Lični podaci su podaci o određenoj ili odredivoj ličnosti (to takođe uključuje npr. njihove aktivnosti pretrage i komunikacije).

U svrhu pružanja odgovarajućih podataka i sigurnosti sistema može se desiti:

Svi ostali lični podaci će biti prikupljeni putem naše web stranice / web stranice kojom upravljamo samo ako su ti podaci s namerom uneti, npr. popunjavanjem formulara za registraciju, obrasca za kontakt ili slanjem e-pošte.

Ograničenja pristupa pružaju odgovarajući visok nivo zaštite od neovlašćenog pristupa prenesenim ili ostavljenim podacima. Ali, imajte na umu činjenicu da nije moguće garantovati 100% sigurnost prilikom prenosa podataka na Internetu. Iz tog razloga preporučujemo apsolutni oprez pri otkrivanju ličnih podataka na Internetu, kao i upotrebu instrumenata kao što su zaštitni zidovi, antivirusni i anti-špijunski softver i slične tehnologije, a sve vas to može zaštititi prilikom korištenja interneta.

Upotreba ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni na našoj web stranici / web lokaciji kojom upravljamo, koriste se samo:

Marketing: Ako date svoj pristanak možemo obraditi vaše lične podatke (to jest: broj kupca, ime, datum rođenja, profesija, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona ) da vam - telefonom, elektronskim putem (e-poštom ili tekstualnom porukom) ili poštom - pružimo potrebne informacije.

Posećivanje naše web stranice ili web stranice koja radi za nas i iskorišćavanje jedne od ponuda sadržanih u njima nezavisno je od davanja pristanka za upotrebu vaših ličnih podataka u marketinške svrhe. Međutim, ako nam ne dostavite potrebne lične podatke, možda vam nećemo moći pružiti tražene informacije i / ili usluge ili izvršiti određene zadatke za koje su nam potrebni ovi lični podaci. Gore navedeno nije od uticaja na vaše nesmetane posete web lokaciji.

Prava subjekata podataka

Uredba (GDPR) predviđa pravo nosioca podataka na informaciju, ispravku, brisanje, ograničenje ili prigovor na obradu i prenosivost podataka.  Molimo vas da nas kontaktirate u vezi s tim bilo e-poštom na kupca: office@modelsinc.rs

NAPOMENA: U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka.

Izjava o odricanju odgovornosti

Stalno proveravamo i ažuriramo informacije na našoj web stranici. Iako su preduzete sve predviđene mere, podaci su se u međuvremenu mogu promeniti. Podaci dolaze iz izvora za koje smatramo da su pouzdani i potpuni. Podatke smo istražili s dužnom pažnjom i uporedili smo ih najbolje što smo znali: međutim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost objavljenih informacija. Ni mi ni bilo koja povezana kompanija, naši zaposleni, direktori ili drugi predstavnici ne preuzimamo eksplicitnu ili prećutnu odgovornost za tačnost, potpunost ili ispravnost podatka.

Nadalje, ni mi ni bilo koja povezana kompanija, naši zaposleni, direktori ili drugi zastupnici nismo odgovorni za bilo koju vrstu gubitka ili štete (uključujući posledičnu ili indirektnu štetu, kao ni izmaklu dobit) koja proizlazi iz ili je u vezi sa pristupom ili upotrebom naše web stranice ili web stranice kojima upravljamo ili kao rezultat oslanjanja na informacije sadržane u njima.

Podaci sadržani na našoj web stranici ili web lokacijama kojima upravljamo ne predstavljaju savet ili preporuku za investicije/poslovanja.

Zadržavamo pravo na izmene i dopune bez prethodne najave na našoj web stranici ili web lokacijama kojima upravljamo i na informacijama koje su tamo date, osim ako nije drugačije drugačije dogovoreno sa korisnikom.

Intelektualno vlasništvo

Svi elementi naše web stranice i web lokacija kojima upravljamo  su autorska pravima i vlasništvo su Models INC doo Beograd. Autorska prava trećih lica su zadržana.

Preuzimanje ili kopiranje bilo kojih elemenata sa naše web stranice ili web lokacija kojima upravljamo mi ne prenosi nikakva prava učesnicima u pogledu elemenata na našoj web lokaciji ili web lokacijama kojima upravljamo. Zadržavamo pravo da u potpunosti ostvarujemo i sprovodimo svoja prava.

Promene i modifikacije

Aktuelnu i primenljivu verziju uslova korišćenja ove web stranice možete pronaći na https://www.modelsinc.rs/ Uslove i odredbe korišćenja ove web stranice možemo povremeno ažurirati u svetlu novog pravnog, tehničkog ili poslovnog razvoja. Koristićemo odgovarajuće mere da vas obavestimo o izvršenim promenama, zavisno od njihove važnosti.