Nazad
Srbija
Crna Gora

GDPR

IZJAVA o zaštiti podataka i informacije pružene u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka („GDPR“)

Opšte informacije

MODELS INC doo Beograd zaštitu vaših ličnih podataka i obradu tih podataka shvata vrlo ozbiljno  u skladu sa principima zaštite podataka. U ovoj izjavi o zaštiti podataka objasnićemo kako mi, kao kontrolor aktivnosti obrade podataka, prikupljamo lične podatke o vama, koristimo ih i u određenim okolnostima možemo proslediti trećim stranama; i kako možete ostvariti svoja prava kao pogođena osoba. Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj upotrebi vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas na jednu od sledećih adresa za kontakt: office@modelsinc.rs

Vrsta ličnih podataka i svrhe obrade

Podaci koje nam pružate dobrovoljno i koje od vas pribavimo u okviru našeg poslovnog odnosa (npr. zajedno sa prijavom, kontakt obrascem, registracijom, direktnom komunikacijom s vama na mreži ili telefonom ili kao deo koji koristite naše usluge) spada u sledeće kategorije:

Podaci koje dobijamo iz spoljnih izvora

Povremeno možemo dobiti lične podatke koji se odnose na vas iz drugih/spoljinih  izvora, npr. podaci iz javno dostupnih registara, iz podataka objavljenih na web lokacijama i u medijima ili kada nam informacije o vama prenose poslovni partneri. U takvim slučajevima proveravamo jesu li ove treće strane pribavile vašu saglasnost ili su na neki drugi način zakonski ovlašćene ili dužne otkriti vaše lične podatke.

Podaci koje automatski prikupljamo - kolačići i slične tehnologije

Možda ćemo moći automatski prikupiti određene podatke s vašeg uređaja kada posetite našu web stranicu. Ovi podaci mogu predstavljati lične podatke, kao što su IP adresa, tip uređaja, jednokratni identifikacioni brojevi uređaja, tip pregledača i drugi tehnički podaci. Takođe,  možemo prikupiti podatke o tome kako je vaš uređaj komunicirao s našom web lokacijom, npr. koje su stranice pregledane i na koje su veze kliknuli.

Snimanjem ovih podataka lakše ćemo razumeti ko posećuje našu web stranicu, odakle dolaze posetioci i koji sadržaj na našoj web stranici ih zanima. Te podatke koristimo u svrhu interne analize i u svrhu poboljšanja kvaliteta našeg web stranicu i bliže je usklađujući s interesima naših posetilaca. Podatke takođe možemo koristiti za osiguranje sigurnosti mreže i podataka.

Lični podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

Primaoci podataka

Vaše lične podatke možemo proslediti sledećim kategorijama primaoca:

Naši zaposlenim radi poštovanja ugovornih i zakonskih obaveza, kao i legitimnih interesa; pružaocima usluga (npr. IT usluga) i poslovnim partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka ili obrađuju lične podatke na neki drugi način u svrhe opisane u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili koji će vam biti prijavljeni ako raspolažemo vašim ličnim podacima.

Javne vlasti, kao što su nadzorne ili sigurnosne vlasti, državni organi, sudovi i sl. kada je otkrivanje neophodno (i) zbog postojećih zakona i propisa, ili (iii) da biste zaštitili svoje legitimne interese ili legitimne interese druge osobe.

Trečim licima- ukoliko postoji vap izričit pristanak.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka zavisi od konkretnog slučaja u kom se prikuplja.

Da ispuni ugovorne obaveze

Vaši lični podaci se obrađuju u svrhu pokretanja i obrade ugovora s vama i izvršavanja vaših uputstava kao deo naših usluga.

O konkretnoj svrsi obrade podataka obavestićemo vas u odgovarajućoj ugovornoj dokumentaciji.

Na osnovu vašeg pristanka

Ako imamo vaš pristanak, obrađivaćemo vaše podatke u skladu s datim pristankom. Možete povući svoj pristanak - što utiče na buduće transakcije / interakcije - u bilo kojem trenutku.

Za zaštitu legitimnih interesa

Osim toga, možemo obrađivati ​​vaše podatke na osnovu legitimnih interesa nas ili treće strane. Ovi legitimni interesi posebno podrazumevaju:

Obavezno davanje određenih podataka

Ako se ne dostave podaci koji su potrebni da bismo mogli izvršiti ili obraditi ugovor ili koje smo zakonski dužni prikupljati, neće biti moguće izvršiti / pružiti ugovor ili potrebne usluge, a postojeći ugovor će možda morati biti raskinut.

Međunarodni prenos podataka

Vaši lični podaci mogu se prenositi i obrađivati ​​u zemljama izvan EU / EEA, za koje Komisija EU (još nije) utvrdila da pružaju odgovarajući nivo zaštite podataka i koje možda ne nude iste visoke nivo zaštite. Lični podaci mogu biti dostupni lokalnim vlastima ili sudovima zbog lokalnih zakona i propisa.

Vaši podaci mogu se posebno prenositi i drugim pružaocima usluga i partnerima u  Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kako bi se ispunila neka od ovde opisanih svrha.

Preduzimamo  odgovarajuće sigurnosne mere i mere predostrožnosti kako bismo osigurali zaštitu vaših ličnih podataka u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka.

Čuvanje podataka

Vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja našeg poslovnog odnosa pod uslovom da je to potrebno u svrhe poslovnog odnosa; i sve dok nam zakonske obaveze ili drugi legitimni interesi nalažu da moramo zadržati podatke.

Čim prestanu legitimni razlozi za nastavak čuvanja ličnih podataka, oni će biti izbrisani. Ako to nije moguće (jer su, na primer, vaši lični podaci sačuvani u rezervnim arhivama), vaše lični podaci biće osigurani od daljeg korišćenja i obrade sve dok se ne seknu uslovi za njihovo brisanje.

Prava subjekata podataka

Uredba predviđa pravo subjekta podataka na informaciju, ispravku, brisanje, ograničenje ili prigovor na obradu, prenosivost podataka i pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom telu.

Ako obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, možete ga povući u bilo kojem trenutku.

Ako se lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, a osnova za obradu nije data putem vašeg pristanka, imate pravo prigovoriti obradi vaših ličnih podataka u svrhe takvog marketinga u bilo koje vrijeme; ovo se odnosi i na profiliranje gdje je to povezano s direktnim marketingom.

Molimo da nam pišete na (adrese e-pošte) u nastavku ako želite ostvariti ova prava.  Obradićemo vaš zahtev i odgovoriti u skladu s tim.

office@modelsinc.rs

Ažuriranja ove izjave o zaštiti podataka

Ovu izjavu o zaštiti podataka možemo povremeno ažurirati u svetlu novog pravnog, tehničkog ili poslovnog razvoja. Koristićemo odgovarajuće mere da vas obavestimo o izvršenim promenama, u zavisnosti od njihove važnosti.

Za svaku značajniju promenu izjave o zaštiti podataka tražićemo vašu saglasnost u meri u kojoj to zahtevaju  relevantni zakoni o zaštiti podataka. Kao mera zaštite, na kraju  ove izjave o zaštiti podataka naznačen je Datum poslednjeg ažuriranja.

Datum poslednjeg ažuriranja 01.12.2020.